top of page

Dostawa i zwroty

Zasady wysyłki

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

Dostawa Produktu dostępna jest na terenie Unii Europejskiej. W przypadku Klientów spoza Unii Europejskiej Sprzedawca prosi o kontakt e-mailowy w celu ustalenia możliwości i kosztu dostawy Produktu.

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce koszty dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. .

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:

​​Paczka kurierska.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 90 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 90 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

​​W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

Polityka zwrotów

 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na przykład:

  1. pisemnie na adres: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@sharingfrompassion.com.

Zwrot Produktu – rzeczy ruchomych (w tym rzeczy ruchomych z elementami cyfrowymi) w ramach odstąpienia od umowy można dokonać na adres: ul. Limbowa 9, 34-360 Milówka, Polska.

Wszystkie informacje na temat Polityki Zwrotów znajdziesz w Regulaminie:

bottom of page